Publicitat
Política · 18 de Febrer de 2011. 17:45h.

Ajuntaments morosos

Cunit i Moià no han pagat factures a proveïdors per "dificultats econòmiques"

Ajuntaments morosos

Imatge d'arxiu de l'alcaldessa de Cunit, Judith Alberich (PSC)

Els ajuntaments de Cunit i Moià s'han retardat o no han pagat factures a proveïdors degut a les "dificultats econòmiques" que pateixen les dues administracions públiques, segons recull l'informe del Síndic de Greuges 2010 que, en aquest sentit, manifesta que "el Síndic ha rebut queixes d’autònoms i petites empreses referides a l’endarreriment de l’Administració en el pagament dels deutes".

L'informe recull les dues queixes. A Cunit "el motiu és la manca d’abonament, per part del’Ajuntament de Cunit, d’unes factures relatives a la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, i el projecte d’activitats d’un mercat de mitjana superfície" i afegeix que no té constància que s'hagi efectual el pagament.

En el cas de Moià, "el promotor va presentar una queixa al Síndic per la manca d’abonament, per part de l’Ajunta ment de Moià, d’una factura referida a la realització d’un espectacle d’educació viària i cívica". En aquest cas sí que es va acabar pagant, tot i que el Síndic recorda a l'Ajuntament que també "s'han de pagar interessos en els termes establerts legalment".

Sobre aquesta problemàtica, el Síndic reconeix que "un cop transcorregut el termini de  pagament previst, els contractistes poden reclamar per escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si s’escau, dels interessos de demora".

Posterioment, "si, transcorregut el termini d’un mes, l’Administració no respon, s’ha d’entendre reconegut el venciment del termini de pagament i les persones interessades poden formular un recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’Administració".

Per últim, exposen que "un cop iniciada la via judicial, la Llei especifica que els reclamants poden sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute i que l’òrgan judicial ha d’adoptar la mesura cautelar, llevat que l’Administració acrediti que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, cas en què la mesura cautelar s’ha de limitar a aquesta darrera".

Publicitat
Publicitat

4 Comentaris

Publicitat
#4 Moianesa (2), Moi?, 19/02/2011 - 11:20

Tot aix??es a l'alcalde Montr?(CiU) que durant 28 anys ha estat arru?nt el poble amb una mala gesti?amb irregularitats dignes de jutjat de gu?ia.
Ara es jubila i marxa (com el Franco que ning? el va fer fora) i deixa un poble arru?t i ingovernable.
Cada moian?deu m?de 4.000 €.

#3 Moianesa (1), Moià, 19/02/2011 - 11:16

Sabeu que és un ajuntament en suspensió de pagaments?
Doncs un ajuntament que no té calers, ni crèdit ni recursos al poble per pagar els seus deutes.
Aquest és el cas de Moià el poble més endeutat de Catalunya i també de l'estat espanyol per càpita.

#2 pepe, andorra, 19/02/2011 - 00:55

muy buen eufemismo para definir la corrupcion y la mala administracion. Pero es lo q os mereceis por ingenuos.

#1 Moianès acollonit, Moià, 18/02/2011 - 18:42

A Moià, si s?han de pagar els
interessos de totes les factures que
es deuen ni amb cinquanta anys
s?hauran acabat de pagar,deute de
l?ajuntament, oficial 24 milions €
deute molt probable 34 milions€
i l?alcalde encara corre pel carrer
tan ?pancho?,vergonya de país.