Publicitat
Política · 23 de Març de 2011. 15:55h.

Amb l'aigua al coll

Almenys tres proposicons de llei a favor de saldar la hipoteca lliurant l’habitatge

Amb l'aigua al coll

Un grup de manifestants, a les portes del Parlament

El ple del Parlament ha acordat, sense l’oposició de cap grup, que la cambra continuï tramitant les tres proposicions de llei, presentades per ICV-EUiA, ERC i Ciutadans, que tenen per objectiu que el Congrés dels Diputats adopti els canvis legals necessaris perquè les famílies que perden l’habitatge habitual per impagament puguin saldar el deute hipotecari amb el lliurament de la vivenda.

Salvador Milà ha estat l’encarregat de presentar la proposició d’ICV-EUiA, de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció contra procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual. Aquesta proposició  pretén que les entitats bancàries només puguin autoritzar hipoteques quan el termini d’amortització del crèdit no superi els trenta anys, el valor de la hipoteca no sigui superior al del 80 per cent de l’habitatge i el pagament mensual total no superi el 30 per cent dels ingressos. A més, entre altres punts, vol excloure de possibles embargaments els sous que no sobrepassen el salari mínim interprofessional i protegir l’habitatge del deutor amb mesures com la dació en pagament.

La proposició de llei d’ERC, sobre mesures en l’àmbit hipotecari, l’ha presentada Pere Aragonés. Aquesta iniciativa proposa afegir un nou apartat a la llei d’enjudiciament civil perquè, en casos d’execució de l’habitatge habitual per impagament, es pugui lliurar a l’entitat bancària el bé hipotecat com a pagament del deute, i també pretén que es declarin abusives les clàusules del contracte hipotecari que fixen un topall a la baixada del tipus d’interès variable contractat.

Per últim, Carmen de Rivera ha exposat la proposició de Ciutadans, que també proposa modificar la llei d’enjudiciament civil per incloure la dació en el pagament de la hipoteca i limitar així la responsabilitat del deutor, que d’aquesta manera podria lliurar l’habitatge com a pagament del deute amb el banc.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat