Publicitat
Política · 23 de Febrer de 2009. 21:17h.

Anomalies comptables en una empresa del Fòrum

La Sindicatura revela que va pagar 100.354 euros en gratificacions

Anomalies comptables en una empresa del Fòrum

Imatge d'arxiu del Fòrum de les Cultures de Barcelona

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat irregularitats en la gestió econòmica de Barcelona d'Infraestructures Municipals, una empresa de l'Ajuntament que va treballar per al Fòrum i que va pagar 100.354 euros en gratificacions i una indemnització especial entre els anys 2004 al 2006. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA és una societat mercantil de l'Ajuntament de Barcelona que durant el període fiscalitzat per la Sindicatura va tenir tres denominacions diferents, Infraestructures 2004 SA, Infraestructures de Llevant de Barcelona SA i, a partir de juliol de 2004, la seva denominació és Barcelona d'Infraestructures Municipals SA, segons l'informe de la Sindicatura.

Durant el període 2001-2004 aquesta empresa municipal va efectuar obres per un import total de 812,7 milions d'euros, i a més, va adquirir per compte de l'ajuntament una sèrie d'actius del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 per un import de 4,3 milions d'euros.

En l'informe de la Sindicatura es denuncien diverses irregularitats i, per exemple, en el capítol de personal s'indica que la societat no ha acreditat que hagi realitzat processos selectius de contractació de personal per respectar els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, malgrat el que estableix la normativa vigent pel que fa a les empreses públiques.

També es posa de manifest que Barcelona Infraestructures Municipals no va complir adequadament els principis de publicitat i concurrència "en alguns processos de licitació al efectuar" una publicitat parcial ".

Però les majors irregulars que ha detectat la Sindicatura es refereixen al capítol que anomena "Gratificacions pels serveis prestats", i on s'explica que el 2004 l'empresa municipal limitava el seu àmbit d'actuació a la zona on tindrien lloc els actes del Fòrum.

En aquest context, i encara que l'empresa entenia que el seu àmbit d'actuació tenia una vigència fins a la finalització dels actes del Fòrum, va optar per no fer contractes temporals, sinó indefinits, amb clàusules compensatòries d'indemnització per acomiadament.

El juliol de 2004, l'empresa municipal va perdre la temporalitat i es va constituir com una societat estable amb la denominació que conserva fins avui, però al fer la validació dels contractes del personal, van ser eliminades les clàusules especials d'indemnització sense cap tipus de compensacions.

Això va provocar que l'rescindir contractes d'alguns dels empleats aquests haguessin de ser indemnitzats d'una forma especial, i l'empresa va optar per pagar "gratificacions".

Hi va haver un treballador, precisa la Sindicatura, que va cobrar a 2004 90.399 euros i que va ser "gratificat" amb 100.353,78 euros, per la qual cosa "el cost de suprimir la clàusula d'indemnització va ser superior a l'import que hauria suposat aplicar-la".

"Aquest fet", segons la Sindicatura, "podria ser indici de la possible existència de responsabilitat comptable", encara que "l'únic òrgan amb competència per pronunciar" sobre això "és el Tribunal de Comptes mitjançant la tramitació dels procediments previstos en la Llei 2 / 1982 del Tribunal de Comptes i en la Llei 7 / 1988 de funcionament "d'aquest mateix tribunal.

Publicitat
Publicitat

29 Comentaris

Publicitat
#29 zogeffive, Kampala, 06/04/2011 - 05:00

Medication To Slow Digestion http://www.lucasjerseypizza.com/ - buy phentermine
Unfortunately there are people in the world that are far beyond this simple formula.
cheap phentermine without prescription

#28 AversFabesobe, Skive, 05/04/2011 - 13:54

Anti Drug Act 1986 http://www.bramptonrealty.net/ - phentermine sale
cheap phentermine phentermine sale

#27 FaubaccuffSat, Arcatao, 31/03/2011 - 15:36

Wachovia Drug Test http://www.mountainbuggyurban.net/ - levitra
levitra cost Levitra - Get rid of male impotence http://www.mountainbuggyurban.net/ - levitra price

#26 Deetsquisee, Orange Walk, 31/03/2011 - 12:14

Diet Pills Hoodia Cactus Extract http://www.youmaynowkisstheblog.com/ - levitra
http://www.youmaynowkisstheblog.com/ - buy vardenafil - abnormal vision (e. cheap levitra online g.

#25 Melmenalm, Tafraout, 30/03/2011 - 10:14

Diovan Problems Blood Pressure Medicine xenical no prescription The oily stools can be reduced or controlled by consuming less than 15 grams of fat per meal. http://liveinternetads.com/ - buy xenical online