Política · 10 de Maig de 2013. 11:14h.

Cada dictamen del Consell de Treball va costar 150.000 euros el 2011

L’ens públic, amb un pressupost de 3ME, no va tenir cap control horari dels seus treballadors fins l’any passat

Cada dictamen del Consell de Treball va costar 150.000 euros el 2011

Jaume Amat, Síndic de comptes

L’informe de fiscalització del Consell Econòmic i Social de Catalunya elaborat per la Sindicatura de Comptes revela que l’ens públic, que té un pressupost anual de gairebé tres milions d’euros, va elaborar 19 dictàmens al 2011. Més de 150.000 euros cada informe. L’estudi també exposa que durant aquest període no hi va haver cap tipus de control horari entre els treballadors del Consell.

El Consell és un ens de dret públic dirigit per l’exconseller Josep Maria Rañé, que compleix la funció d’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Com que no genera ingressos, només disposa dels recursos econòmics que es consignen en els pressupostos del Govern, que al 2011 va ser de 2.941.057,30 euros.

En el període fiscalitzat, l’entitat va disminuir el nombre de dictàmens respecte de l’any anterior, per l’inici de la legislatura i perquè la persistència de la crisi ha comportat la publicació de decrets llei, que queden fora de l’àmbit de les seves competències.

Es va passar de 50 dictàmens i 3 estudis elaborats al 2010, a només 19 i 1 en l’exercici posterior. Durant el 2011 l’única activitat que va augmentar en l’ens va ser la de conferències, jornades i seminaris, que d’un any va passar de 2 a 4.

L’informe presentat al Parlament per la Sindicatura denuncia que el Consell no té una relació de llocs de treball, que, d’acord amb la normativa en funció pública, hauria d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i eventuals existents i almenys la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

Al 2011 tampoc no disposava de cap sistema de control horari del personal, fins l’aprovació de l’Acord de Govern del 29 del maig del 2012, de jornada i horaris de treball del personal funcionari.

La denúncia de la Sindicatura va comportar la rectificació per part del Consell, que en el seu moment, va al·legar que el seu personal, “inclosos els caps corresponents, estan ubicats en una planta diàfana i, atesa la grandària de la plantilla, no ha estat necessari instal·lar un sistema de control horari per verificar la permanència i puntualitat”.

Fonts parlamentàries consultades per aquest diari critiquen el descontrol en la gestió del Consell i recomanen el trasllat de la plantilla, formada per una trentena de persones, a algun altre edifici del Govern per estalviar els 403.000 euros de lloguer anual que costa l’arrendament de l’edifici on hi té les oficines.

Publicitat
Publicitat

7 Comentaris

Publicitat
#6 -emilio, a, 10/05/2013 - 16:17

el año pasado la consultora Deloitte facturó 40 millones de euros a la Generalidad x informes y asesorias. Entonces ¿qué pintan los miles d funcionarios de la Generalidad, sus abogados y sus consejos asesores si al final el trabajo se externaliza a empresas privadas?

#5 Terraxa, Terrassa, 10/05/2013 - 14:27

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Personal laboral: 29
Remuneracions del personal (salaris, ss, etc) 1.615.615.
cost total promig per treballador: 57.369 a l'any

Brutal!! , i tot i així, INFERIOR AL DE LA CORPO!!

#4 Casper, Bcn, 10/05/2013 - 12:39

La culpa Madrit, sinvergüenzas, pues a presentar querellas y que devuelvan la pasta.

#3 Isidre, Can Matas, 10/05/2013 - 12:35

I el més important: algun d'aquests dictàmens a 150.000 euros cadascun ha servit per a alguna cosa?

#2 M.A. Gaza, El Masnou, 10/05/2013 - 12:25

EL peu de foto crec que no es correspon al "Consell del treball"; el del mig és el Jaume Amat, Síndic de comptes, per tant la foto deu ser la presentació de l'informe de la Sindicatura sobre el Consell de Treball