Política · 10 de Juny de 2010. 20:51h.

Castells, en el punt de mira de la fiscalia

El fiscal esmena set cops l'actitud d'Economia i Finances amb Fèlix Millet

Castells, en el punt de mira de la fiscalia

El conseller d'Economia, Antoni Castells, i el president de la Generalitat, José Montilla, durant una recent sessió al Parlament (foto: ACN / Pere Francesch)

Un total de set vegades retreu el fiscal l'actuació del Departament d'Economia de la Generalitat, dirigit per Antoni Castells, en la seva querella contra Fèlix Millet i Jordi Montull per apropiació indeguda i tràfic d'influències.

La querella s'ha presentat en relació amb l'intent dels dos querellats d'apropiar-se de 3,6 milions d'euros, en una operació consistent en la requalificació d'uns terrenys a la zona del Palau de la Música per a la construcció d'un hotel.

1 - Sobre l'acord signat el 8 de març de 2006 entre Fèlix Millet i el conseller Castells, mitjançant el qual la Generalitat es comprometia a impulsar la requalificació, el fiscal afirma que va produir efectes jurídics, tot i que mai va ser aprovat pel Consell de Govern: "S'establia que l'eficàcia del conveni restava supeditada a la seva aprovació pels òrgans decisoris de la Generalitat i de la Fundació [Orfeó Català-Palau de la Música], sense que consti que el Consell de Govern de la Generalitat l'hagués aprovat mai, malgrat haver produït efectes jurídics".

2 - El fiscal també assenyala que aquest conveni va ser signat pel conseller Castells sense que existís l'informe jurídic preceptiu sobre la necessitat de l'operació urbanística: "Abans de la signatura d'aquell conveni per l'honorable conseller, es va tramitar per la conselleria d'Economia i Finances un expedient administratiu del qual resulta que no es va fer l'informe jurídic previ i preceptiu per l'assessoria jurídica d'aquell Departament que valorés la necessitat i utilitat d'aquella operació".

3 - En relació amb la signatura del mateix conveni, la fiscalia també es refereix a la inexistència d'informes tècnics de la conselleria sobre la pèrdua de valor patrimonial per la Generalitat que l'operació implicava: "Tampoc consta que s'hagués fet, abans o després de la signatura del conveni en aquell expedient, algun informe per algun tècnic de la conselleria d'Economia en què es fes referència a la valoració de la possible pèrdua patrimonial que implicava aquella transferència de qualificacions per a l'administració de la Generalitat o que valorés el possible valor del sòl de la Fundació i que s'estimava en 15 milions d'euros (...). Malgrat tot això, el conveni es va signar d'aquella forma degut al predomini o força moral que van generar els dos querellats sobre les autoritats i funcionaris d'aquella conselleria".

4 - La fiscalia insisteix sobre l'actitud de la conselleria d'Economia davant la possible pèrdua de valor patrimonial que patiria la Generalitat a conseqüència de l'operació, i afirma que, en una de les escriptures signades entre Millet i Olivia Hotels, SA, l'empresa que construiria l'hotel, aquesta pèrdua de valor patrimonial "es quantificava i s'estimava pel querellat Millet i l'empresari Manuel Valderrama en la suma de 5.550.000 euros (5.550.000 euros), sense que en la determinació d'aquesta xifra hagués participat la Generalitat de Catalunya, malgrat estar compromesos els seus interessos patrimonials".

5 - Després, el fiscal constata que la garantia del cobrament d'aquesta quantitat ni tan sols va ser reclamada per la conselleria d'Economia: "Aquesta quantitat s'establia [en l'escriptura signada per Millet i Olivia Hotels, SA] que s'abonaria per aquella empresa en el termini de sis mesos des de la publicació en el DOG de l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM). Per a garantir el pagament, Olivia Hotels es comprometia a entregar a la Generalitat de Catalunya un aval per aquella quantitat quan fos requerida per a això, la qual cosa no es va produir, segons resulta de l'expedient que la conselleria d'Economia i Finances va tramitar en relació a aquell conveni (...) de març de 2006 signat amb la Fundació".

6 - En la fase de informació pública de la requalificació, es va presentar una legació que s'interessava per la compensació que havia de rebre la Generalitat per la pèrdua de valor patrimonial que l'operació suposava, i "la directora general [de patrimoni de la conselleria d' Economia], Immaculada Turú", diu el fiscal, "va contestar les al·legacions en escrit de 27 de febrer de 2009, on es deia que la Generalitat havia de ser compensada en aquella operació, segons conveni signat entre la Fundació i la Generalitat de 8 de març de 2006, i que es xifrava aquella pèrdua patrimonial  en un valor mínim de tres milions sis-cents mil euros (3.600.000 euros). Malgrat l'emissió d'aquest dictamen, en plena fase de tramitació de la modificació del PGM, al qual no es va adjuntar còpia d'aquell conveni administratiu, no consta que s'hagués fet cap requeriment per aquella direcció general a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música per tal què comuniqués si havia fet efectiva la cessió prevista en aquell conveni administratiu, a fi i efecte de donar el corresponent vist i plau, o per tal què que s'assegurés la compensació econòmica a favor de la Generalitat de Catalunya amb el correspondent aval, ja que la futura aprovació definitiva faria efectiva aquella pèrdua econòmica pel patrimoni públic d'aquella administració".

7 - Amb el conveni del 24 d'octubre de 2006 per impulsar la requalificació, signat entre el conseller Castells; el llavors primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Casas, i Fèlix Millet, va passar el mateix que amb el conveni signat entre Castells i Millet: el Govern mai no ho va aprovar. En concret, el fiscal afirma: "S'establia expressament que l'eficàcia d'aquell conveni es supeditava també a la seva aprovació pel Consell de Govern de la Generalitat i l'òrgan decisori de la Fundació, sense que aquell òrgan superior de l'administració l'hagués aprovat mai, malgrat que l'acord va produir igualment després efectes jurídics i que els querellats el van aprofitar per tal d'aconseguir el guany econòmic que buscaven".

Publicitat
Publicitat

4 Comentaris

Publicitat
#4 Ramon, Barcelona, 11/06/2010 - 01:28

CiU faria molt bé, de pactar amb el PSOE que, vinga, d'acord, Reforma Laboral i Pressupostos, però a condició de trinxar el PSC.

#3 Emerit, Baix Llobregat, 10/06/2010 - 22:56

Qui treballa amb caró s'embruta les mans. En política els pactes son vitals. Però el POSE de C ha estat cruel . Ara les toca a ells el rebre.
A més era sabut que Castells feia nosa a més d'un
Parlem de la seu del PSC a Cornellà?
Diuen que...

#2 elnuma, Barcelona, 10/06/2010 - 22:46

El PSC es cuna de grandes maestros en el "arte" del choriceo,recordemos al ideólogo de FILESA Josep Maria Sala condenado a pena de cárcel y ahora cobijado en el PSC como responsable de formacion.¡que los cachorros salgan con buenos principios!

#1 Realista, Barcelona, 10/06/2010 - 21:21

Castells, a pasado de héroe colocando bonos Basureros de deuda autonómica avalada por el Banco de España en Japón, a ser el apestado number 1 del PSOE -psc, así matan dos pájaros de un tiro y se sacan a los cuatro frikis para pactar con el PP.