Publicitat
Política · 1 d'Agost de 2010. 15:19h.

El Govern ja fa balanç

El tripartit ha impulsat 86 lleis aquesta legislatura

El Govern ja fa balanç

Carod, amb Montilla i Saura, en una reunió de Govern

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta legislatura 86 lleis impulsades pel Govern, que al mateix temps ha respost unes 34.000 preguntes escrites. En total, la cambra ha aprovat 93 lleis, 86 de les quals han tingut com a origen un projecte de llei del Govern. Les últimes lleis aprovades, fa només uns dies, són la Llei de vegueries, la Llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la Llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, per la prohibició de les corrides de toros, entre d'altres.

Entre les lleis aprovades en l'actual legislatura es troben textos com la llei de l'Agència Tributària de Catalunya; la Llei del dret a l'habitatge; la Llei del Memorial Democràtic; la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la del Consell de Garanties Estatutàries; la Llei d'educació de Catalunya; la Llei de mediació en l'àmbit del dret privat; la Llei dels centres de culte; la Llei del Síndic de Greuges; la Llei de consultes populars per via de referèndum de Catalunya; la Llei d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya; la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència; la Llei de la Sindicatura de Comptes; la Llei del cinema; i la Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Dels 97 projectes de llei aprovats al llarg de la legislatura, nou estan en tràmit al Parlament, com la llei de l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, la llei de l'aranès, la de mesures en matèria d'ocupació pública, la de protecció civil de Catalunya o la de polítiques de joventut, entre altres.

Pel que fa al control parlamentari, en aquests quatre anys de legislatura el Govern ha donat resposta escrita a prop de 34.000 preguntes parlamentàries i a més de 800 sol·licituds d'informació. Alhora, l'activitat del Govern en les sessions plenàries del Parlament s'ha concretat en la resposta oral a 384 preguntes per part del president, a 410 preguntes per part dels consellers i conselleres, i també en la resposta a 290 interpel·lacions formulades pels grups parlamentaris.

També en el Parlament, els membres del Govern han contestat prop de 1.700 preguntes orals en comissió i han comparegut en 143 ocasions per a dur a terme sessions informatives sobre diferents polítiques i actuacions del Govern.

Publicitat
Publicitat

2 Comentaris

Publicitat
#2 joan, manresa, 02/08/2010 - 18:48

El Casal,18,40 h.-Els hauría de caure la care de vergonya..La llei de veguerías..?Quina barra..i axís d'altres.I are vinga a treure els gegants i a fer pasacalles,tallar banderetas i dir.."Axó es lo que hem fet"..i el Poble es imbécil,oi.?.Quins pabr.

#1 Jaume, Taradell, 02/08/2010 - 09:20

El primer que hauria de fer un futur govern seriós, seria derogar totes questes lleis i unes cuantes més.