Publicitat
Política · 26 de Març de 2013. 14:19h.

Esprint per la Llei de Consultes Populars

La ponència conjunta acaba el redactat

Esprint per la Llei de Consultes Populars

Anna Simó

La mesa ha admès avui a tràmit la proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, que ha estat redactada en ponència conjunta i han signat CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA i la CUP. A partir d’ara la proposició comença la tramitació legislativa ordinària, segons que ha informat la vicepresidenta primera, Anna Simó.

Demà es publicarà al ‘Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya’ (BOPC), i dimarts, 2 d’abril, la junta de portaveus obrirà un termini perquè els grups parlamentaris hi puguin presentar esmenes a la totalitat. Habitualment, aquest termini és de deu dies, amb la possibilitat que els grups demanin pròrrogues, però es pot escurçar a la meitat si es tramita pel procediment d’urgència, cosa que han de demanar tres grups o una cinquena part dels diputats, és a dir, vint-i-set, i ha d’acordar la mesa.

Un cop acabat el termini per presentar-hi esmenes a la totalitat, la proposició, com qualsevol altra iniciativa legislativa, se sotmetrà a un primer debat al ple, el de totalitat, que es farà hi hagi o no esmenes. Correspon a la junta de portaveus incloure el debat de totalitat de la proposició a l’ordre del dia d’un ple.

Perquè la iniciativa continuï la tramitació haurà de superar el debat de totalitat, cosa que passarà si no hi ha esmenes o bé el ple rebutja les que els grups hagin presentat. En aquest cas la iniciativa es continuarà tramitant a la comissió d’afers institucionals, òrgan en què els grups hauran d’acordar si es fan compareixences d’experts o entitats i podran presentar esmenes a l’articulat.

La comissió nomenarà una ponència integrada per tots els grups que s’encarregarà d’estudiar les emenes, ordenar-les i proposar a la comissió, si escau, que les incorpori al text. Tots aquests processos es recolliran en un informe que la ponència elevarà a la comissió, que aprovarà un dictamen que portarà al ple. Aquest dictamen inclourà el text de la proposició de llei amb les esmenes aprovades ja incorporades i també les rebutjades que els grups hagin reservat per tornar a defensar davant el ple.

Un cop publicat el dictamen de la comissió al BOPC, els grups disposaran, com en totes les tramitacions legislatives, de tres dies per demanar, si ho consideren oportú, que el Consell de Garanties Estatutàries dictamini, en un informe no vinculant, si la iniciativa s’adequa a l’estatut i la constitució. Aquest tràmit, el poden demanar dos grups o una desena part de diputats, és a dir, catorze.

El darrer tràmit serà el debat i la votació finals de la proposició i les esmenes reservades al ple. Si supera aquest debat, la llei serà aprovada. La proposició no requereix una majoria qualificada per ser aprovada, de manera que amb majoria simple, és a dir, amb més vots a favor que no en contra, n’hi haurà prou.

La vicepresidenta primera, en ser preguntada per la premsa sobre la previsió de durada de la tramitació, ha dit que a hores d’ara no es pot saber, perquè dependrà de moltes raons, entre les quals, de si es tramita pel procediment ordinari o d’urgència, de si els grups exhaureixen els terminis o fan ús de les pròrrogues, de si finalment es fan compareixences d’experts a la comissió i de si es demana dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

La proposició, sorgida dels treballs iniciats la legislatura anterior, té una trentena d’articles i regula el règim jurídic i el procediment de les convocatòries de consultes populars diferents dels referèndums que tenen per objecte conèixer l’opinió ciutadana sobre actuacions o polítiques públiques, tant en l’àmbit nacional com municipal, mitjançant el vot lliure, directe i secret.

La ponència redactora, integrada per diputats de tots els grups, es va constituir el 5 de març i després tres reunions va acabar la seva tasca el 19 de març.

Publicitat
Publicitat

2 Comentaris

Publicitat
#2 Kropotkin, Vic, 26/03/2013 - 16:11

Somos demócratas y nos gusta tomar las decisiones en las urnas. Salvo la elección del jefe de estado, que lo hizo Franco...juas, juas

#1 Pepe, Barcelona, 26/03/2013 - 15:36

Després del redactat, teniu mitja hora de pati i després dibuix lliure.
Quins polítics mès ridículs tenim!!