Política · 24 de Febrer de 2009. 11:22h.

Gratificació de 100.000 euros per un directiu del Fòrum

La Sindicatura de Comptes denuncia que "no està justificada en cap document"

Gratificació de 100.000 euros per un directiu del Fòrum

García-Bragado defensa l'actuació de l'Ajuntament

La Sindicatura de Comptes afirma en l'informe de fiscalització sobre l'empresa Barcelona d'Infraestructures Municipals -del període 2001-2004- que aquesta societat pública va poder incórrer en una "responsabilitat comptable" al donar un gratificació de 100.000 euros al director tècnic de l'empresa. Aquesta societat va ser la que va executar totes les obres de la zona del Fórum.

L'informe sosté que aquest directiu -el càrrec l'exercia en aquells moments Ernest Santolaria- va percebre una "gratificació excepcional" en el contracte que es va realitzar amb data 1 de setembre. El pagament es va fer de forma fraccionada, 50.000 euros "com indemnització especial de caràcter irregular", diu l'informe. La resta, altres 50.000 euros, es va liquidar en tres anualitats. Afegeix l'informe que aquesta gratificació "no es justfica en cap document".

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ramon García-Bragado, va deixar clar, en una compareixença davant els mitjans de comunicació, que el Consistori "discrepa" de la conclusió que extreu la sindicatura. Va argumentar que va ser una equiparació a altres directius municipals de la mateixa escala quan es va fer la novación del contracte d'Infraestructures del Llevant al de Barcelona d'Inversions Municipals.

No és l'única gratificació a la qual es refereix l'informe, que cita una altra de 10.000 euros, que va rebre el conseller delegat de la mateixa empresa, Jaume Castellví -que era el responsable en aquest moment-. Aquest va retornar aquesta compensació quan el Consistori va tenir coneixement que la sindicatura considerava que era una cosa irregular.

L'informe també destaca que les obres del Fórum no es van ajustar al "principi de publicitat en els procediments de contractació". La llei obligava a la publicació de l'anunci "indicatiu, el de licitació i el d'adjudicació" en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). García-Bragado va argumentar ahir que els concursos per les obres del Fórum sí es van publicitar, però d'una altra manera: amb anuncis en premsa de tirada i en el Butlletí Oficial de la Província.

Aquesta era l'altra possibilitat que plantejava la llei d'aquella època i, segons García Bragado, també la utilitzava l'empresa d'obres de la Generalitat, GISA. Finalment, la sindicatura critica el nul sistema de selecció de personal de l'empresa municipal. Aquest punt sí va ser reconegut per García-Bragado: "És una cosa que cal tenir en compte".

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat