Publicitat
Política · 10 de Gener de 2013. 19:53h.

La Generalitat incompleix la llei pel que fa a pagaments

Presidència paga a 120 dies en comptes dels 45 que estableix la legislació vigent

La Generalitat incompleix la llei pel que fa a pagaments

Mas, con Mas-Colell, en una imatge d'arxiu

La Sindicatura de Comptes ha tramès al Parlament sis nous informes de fiscalització, quatre dels quals fan referència a entitats de l’Administració de la Generalitat, un a una empresa municipal i el darrer, als comptes de les formacions polítiques amb representació parlamentària.

L’informe 30/2012, sobre el Departament de la Presidència, té per objecte la fiscalització de les despeses registrades en el Concepte pressupostari 227, que recull els treballs realitzats per altres empreses contractats pels serveis de Presidència de la Generalitat. L’abast temporal del treball és l’exercici 2010.

En aquest informe es constata que "el Departament de la Presidència compleix la legalitat vigent en matèria de contractació de les despeses incloses" en aquest concepte pressupostari "excepte" en algunes observacions.

Entre aquestes, s'especifica que "s’ha observat que el període mig de pagament de les factures revisades corresponents a les obligacions reconegudes en l’exercici ha estat al voltant dels cent vint dies. Aquest termini supera els cinquanta-cinc dies establerts per l’article 3.3 de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials".

També que "la generació de crèdit, d’acord amb la normativa vigent, ha de venir motivada per la necessitat d’obtenir ingressos no previstos o superiors als que figuren en el pressupost inicial".

"En catorze expedients de generació de crèdit, malgrat estar adequadament tramitats i formalitzats, la necessitat de crèdit no prové d’ingressos imprevistos per finançar noves despeses, sinó que respon a cobraments de conceptes ja coneguts o per finançar despeses ja previstes en el pressupost", s'afegeix.

Publicitat
Publicitat

2 Comentaris

Publicitat
#1 artur, mas-turbador, 11/01/2013 - 00:15

todos los nens han estado viendo al Barça. Dentro de poco vendrán a opinar y puntuar

a no, perdón, ¡estas son noticias sin importancia!

#1.1 Observador, Barcelona, 11/01/2013 - 09:12

Comentari profètic, mira a quina hora responc i no hi ha cap més... i segur que algun dels que comenta altres temes té alguna factura pendent de cobrar