Publicitat
Política · 21 de Maig de 2009. 12:07h.

La Sindicatura veu favoritisme de la Diputació a l'empresa Lavínia

L'adjudicació de la gestió de La Malla es va fer sense publicitat i es va anar prorrogant

La Sindicatura veu favoritisme de la Diputació a l'empresa Lavínia

La Sindicatura acusa la XAL

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat irregularitats en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), entitat pública de la Diputació de Barcelona que gestiona televisions locals, en el seu informe de fiscalització, corresponents a l’exercici 2005.  El ponent de l’informe és el síndic Ernest Sena i Calabuig, escollit a proposta de CiU.

Els ingressos totals d’explotació de la XAL en l’exercici 2005 van ascendir a més de 6,5 milions dels quals 5,7 procedien de subvencions de la Diputació de Barcelona; 476.000 de subvencions de la Generalitat i 342.681,3 € d’import net de la xifra de negoci.

Les incidències més significatives corresponents al compliment de la legalitat pel que fa a l’aprovació de l’adjudicació per l’òrgan competent, a l’existència de contracte i a la seva facturació perquè "en la majoria dels contractes de contingut audiovisual fiscalitzats, l’acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte i la signatura d’aquest s’han realitzat posteriorment a l’execució del contracte".
 
"A l’extinció del contracte -continua-, pel venciment de la seva vigència, la XAL no ha realitzat cap tipus de document formal de finalització i de liquidació del contracte amb la productora".

D'altra banda, les principals incidències detectades en relació amb el contracte del servei de gestió i de manteniment del diari digital LaMalla.net són que "dos contractes, tipificats per la XAL com a contractes mercantils, són contractes administratius, la qual cosa implica la subjecció d’aquests a un règim jurídic diferent".
 
"En les bases que regeixen els contractes manca l’establiment de la ponderació dels criteris de valoració per l’adjudicació dels contractes, tal com estableix l’article 86.2 de la Llei de Contractes amb les Administracions Públiques". La XAL tampoc ha publicat la licitació en el BOE, tal com estableix l’article 79" de la mateixa llei i "no s’ha publicat l’adjudicació en els diaris oficials, tal com estableix l’article 93".
 
A més, "el contracte de gestió de LaMalla.net, adjudicat a l’empresa Lavínia TV, SL, tenia una durada màxima, incloent-hi pròrrogues, fins a 31 de juliol de 2004. Això no obstant, la XAL va realitzar dues pròrrogues més: la primera des de l’1 d’agost fins al 31 de desembre de 2004, i la segona des de l’1 de gener de 2005 fins al 31 de març de 2005. Així, el contracte de gestió de LaMalla.net ha estat vuit mesos sota una relació contractual extinta".

L'informe de la Sindicatura destaca també que  "els serveis de missatgeria van ser prestats principalment pels proveïdors: Motos Film SCP i una persona física. Aquests serveis es van prestar sense l’existència de cap tipus de contracte" i que  "la XAL ha contractat cinc treballadors sense existència de plaça vacant en la plantilla de personal ni en la relació de llocs de treball".
 
"Per a tres treballadors seleccionats, la XAL ha respectat l’increment del 2% establert en l’article 22 de la Llei 2/2004, de pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2005, en el sou base, complement de destinació i en la part principal del complement específic. Això no obstant, per aquests treballadors ha aplicat uns increments retributius per sobre d’aquest percentatge en dos complements salarials addicionals de menor quantia que formen part del complement específic".
 
També que "la XAL no ha facilitat a la Sindicatura el càlcul en el qual es basa el repartiment de la paga de productivitat entre els seus treballadors" i que "la plantilla publicada i l’oferta pública d’ocupació no inclouen les places corresponents a la de director general ni a la de gerent.
 
Finalment, "alguns dels contractes temporals, realitzats sense convocatòria pública, s’han allargat mitjançant pròrrogues fins a vint-i-dos mesos, sense que es fessin, en l’exercici 2005, els corresponents processos selectius per proveir les places".

Publicitat
Publicitat

7 Comentaris

Publicitat
#7 maria, picamoixons, 22/05/2009 - 09:09

Bé i ara la tropa de jutges i fiscals salvadors de les essencies democràtiques actuaran amb plena independencia i objectivitat i depuraran les responsabilitats detectades pel la Sindicatura i tos dormirem feliços i contents

#6 Poruc, Sabadell, 22/05/2009 - 08:43

Aneu en compte i no veieu només la palla a l'ull del veí... com la tenim la gespa de Can Barça? encara se'n cuida la Ferrussola?

#5 republica, Barcelona, 21/05/2009 - 23:22

Ja era hora que algú investigués la institució més òpaca de Catalunya. Podrien continuar amb els anuncis de diumenge a dues planes que publiquen cada diumenge per fer-se autobombo. Mentrestant, els municipis amb una ma davant i una altra darrera.

#4 sulfuro sulfuro, Barcelona, 21/05/2009 - 19:42

La famosa revista satírica La Codorniz decía que Donde no hay publicidad resplandece la verdad.
Ahora hemos progresado. La publicidad sive para el autobombo del Tripartit y la Diputación
la elude para tratar de esconder sus feos
chanchullos con Lavinia

#3 Montserrat, Barcelona, 21/05/2009 - 19:11

Si la Sindicatura vol, se li gira feina amb la Diputació. La Com, la promoció immobiliària, els estudis, la publicitat, el repartiment de subvencions,...... Tot és fosc, molt fosc. Uns diners que haurien d'anar als municipis es perden pel camí.