Publicitat
Política · 29 d'Octubre de 2009. 18:40h.

Nomenaments a dit a Santa Coloma

La Sindicatura va denunciar al 2007 les irregularitats en la seva contractació

Nomenaments a dit a Santa Coloma

Una imatge de la façana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

La Sindicatura de Comptes va denunciar en el seu informe, relatiu a l'exercici 2003, que l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va contractar un interventor i un tresorer a dit. "Per a la provisió de les places esmentades d’interventor i tresorer, la normativa reguladora preveu la celebració anual de sengles concursos, l’ordinari, de participació voluntària de l’ens local (...) i l’unitari, que convoca d’ofici les places no cobertes per l’anterior concurs", indica l'informe per assegurar que "d’acord amb les respectives convocatòries corresponents a l’exercici 2003, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no va concórrer al concurs ordinari, però tampoc no figuraven les respectives ofertes d’ambdues places en el concurs unitari".

L'informe, signat per Joan Colom, va explixar que "l’Ajuntament és coneixedor de l’absència d’aquest oferta, però no ha dut a terme cap actuació per resoldre aquest incompliment". La Sindicatura va afegir que "d’acord amb l’article 90.1 de la LRBRL, ja esmentat, tots els llocs de treball han d’estar adequadament pressupostats, i no constitueixen cap excepció els llocs de treball d’interventor i de tresorer que figuren a la plantilla com a vacants, però sense consignació pressupostària".

Publicitat
Publicitat

2 Comentaris

Publicitat
#2 Fran, Llinars, 29/10/2009 - 20:09

Lladres, Catalunya ens roba !!

#1 Estefania, Barcelona, 29/10/2009 - 19:58

Marina Geli està lesionant el dret a la mobilitat voluntària, del personal estatutari del ICS, IMPEDINT la celebració del concurs de trasllat en les oposicions P-2009 de Atenció Primària.
La Geli oprimeix els drets dels seus treballadors.