Publicitat
Política · 26 de Gener de 2010. 09:30h.

Un alt càrrec es va apujar el sou 20.000 euros

El director del CTTI, Jordi Bosch, va cobrar un 'extra' en total de 40.000 euros en dos anys

Un alt càrrec es va apujar el sou 20.000 euros

El director gerent del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, Jordi Bosch Descripción cas: El director gerente del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, Jordi Bosch Adjunt: ID Programa:

El director gerent del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, Jordi Bosch, es va apujar el sou en 20.000 euros a l'any, segons revela un informe de la Sindicatura de Comptes. Bosch, de fet, va cobrar un total de 40.000 euros corresponents als anys 2004 i 2005.

L'informe de fiscalització revela que "en data 15 de setembre de 2005 el Consell d’Administració del CTTI va acordar aprovar un increment de la retribució anual íntegra a percebre pel director gerent, de 20.000€, atès que es considerava que s’havien complert els objectius que s’havien d’assolir l’any 2004; establir un complement per objectius de 20.000€ anuals per a l’any 2005 i següents".

L'augment de sou va seguir un llarg procés administratiu: el 25 d’octubre de 2005 el secretari general del DURSI va sol·licitar a la Secretaria d’Administració i Funció Pública informe sobre la viabilitat dels acords. L'1 de desembre de 2005 el director general de la Funció Pública va recordar aquest augment de sou només era possible en el cas d'"un contracte laboral d’alta direcció, extrem aquest que no ens consta acreditat en el cas del director gerent del CTTI, atès que únicament se’ns ha adjuntat un contracte regulat pel règim laboral comú".

Funció Pública va demanar aleshores rebre "l’abans possible la documentació necessària per emetre l’informe preceptiu per tal d’acreditar i fixar les retribucions per assoliment d’objectius per part del director gerent del CTTI, i que també la feu arribar al Departament d’Economia i Finances".

Però la mateixa Sindicatura adverteix en el seu inform que "no hi ha evidència de la tramesa d’aquesta documentació al Departament d’Economia i Finances i a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, ni tampoc dels informes favorables d’aquests òrgans".

Finalment, el juliol de 2006 es van abonar a l’exdirector gerent 40.000€ en concepte d’objectius corresponents als exercicis 2004 i 2005. El director gerent del CTTI era aleshores Jordi Bosch mentre el president de l'empresa des del 29 de novembre del 2006 era el propi conseller de Governació, Joan Puigcercós.

Bosch, de fet, va ser una aposta personal de Puigcercós. En el segon tripartit -després del fiasco d'Oriol Ferran durant el primer tripartit- va ser ascendit a Secretari de Telecomunicacions.

Fonts oficials del CTTI han afirmat, per la seva banda, que "el director gerent va percebre la retribució convinguda dintre de la legalitat vigent". "El CTTI -han explicat- no es troba subjecte a les disposicions en matèria de personal de la Llei 20/2005, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006, atès que no percep ni directament ni indirectament aportacions que contribueixin a cobrir el dèficit d'explotació de l'entitat" i que els increments percebuts el 2004 i el 2005 per Jordi Bosch estan "d'acord amb la  normativa aleshores vigent: la Llei 20/2005 i Estatus del Centre".

També "que correspon al Consell d'Administració -presidit aleshores per Joan Puigcercós- determinar els havers, retribucions, fiances, sous i gratificacions del personal directiu de l'entitat i, en conseqüència, s'ajusta a la legalitat que el Consell d'Administració aprovés la valoració dels objectius del director gerent per als exercicis 2004 i 2005". "Si bé el CTTI es configura com a entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat, s'ha de dir que l'exercici de referència no percebia aportacions amb càrrec als pressupostos que contribuïen a cobrir el dèficit d'explotació de l'entitat, i, en conseqüència, restava exclosa de l'àmbit d'aplicació de la regulació pressupostària sobre despeses de personal i no era exigible l'acompliment de les obligacions formals establertes en la legislació de pressupostos -informes sobre concreció anual i acreditació posterior de l'assoliment d'objectius-", insisteixen.

Publicitat
Publicitat

38 Comentaris

Publicitat
#38 Teleco, Barcelona, 27/01/2010 - 22:52

Ets la vergonya dels Telecos i dels catalans... si el meu avi aixeques el cap i veies en que s\'ha convertit ERC es voldria tornar a morir. Ets un corrupte.

#37 Potaroig, Tàrrega, 27/01/2010 - 15:58

Home Jordi llavors ara entenc per que no teníu ni un duro per els radioafeccionats, us ho pateigeu tot vosaltres.
Estem farts.
Potroig.

#36 alfons, Barcelona, 27/01/2010 - 13:16

Aquest director general de la funció pública que l'any 2005 va informar desfavorablement l'increment de sou del tal Bosch, no és el mateix que Puigcercós es va carregar per desafecte al règim i reagrupat??

#35 Maria Dolors, Barcelona, 27/01/2010 - 12:33

Si Puigcercón, Carod, Saura, Montilla, Baltasar, etc. treballesin a una empresa privada, fa anys que els haurien acomiadat. Penseu bé abans de votar. Per dignitat!

#34 Josep, Barcelona, 27/01/2010 - 09:08

I la fiscalia no fa res de res? Robar es legal amb el regim nazional.socialista del Montilla y sus quinquis?